Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie serwisy internetowe ZPSP używają plików cookies. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INFO

ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

Konkursy


Wydarzenia


KalendariumBIENNALE SZTUKI KOMPUTEROWEJ

KONKURS
IM. T. MAKOWSKIEGO

MAKUSIE

MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE

ŚW. FAUSTYNA
- PATRONKA ŁODZI

ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa
dla kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
oraz Liceum Plastycznego, które odbędą się w pierwszy
i w drugi tydzień ferii zimowych - od 15 do 19 lutego
oraz od 22 do 26 lutego 2016 roku (od poniedziałku do piątku - w godzinach od 10:00 do 14:00).
W dniu 18 stycznia 2016 roku
o godzinie 12.00 na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyła się wystawa laureatów
IX Edycji Konkursu im. T. Makowskiego. Otworzył ją Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych – dr Przemysław Wachowski, który przywitał laureatów, dyrekcję szkoły, władze uczelni oraz pozostałych gości.
...więcejMiędzynarodowy Konkurs
Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce
"Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata".

Przedłużamy termin nadsyłania prac.
Ostateczny termin to 19.02.2016 (piątek).
Prace przysyłamy na adres naszej szkoły.

POSIEDZENIE JURY
Dnia 20.02.2016 (sobota) w siedzibie
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
odbędzie się posiedzenie Jury Międzynarodowego Konkursu
Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce -
"Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata".


Konkurs nazwany imieniem
patrona szkoły organizowany jest przez ZPSP im. T. Makowskiego
w Łodzi od 1999 roku.
Wtedy też został stworzony regulamin konkursu, jego cele i założenia.
Ideą przewodnią jest wewnątrz szkolny przegląd prac uczniów,
który odbywa się co dwa lata jako biennale, wzorowane na Konkursie
im. Władysława Strzemińskiego organizowanego przez ASP w Łodzi.
...więcejZgodnie z zaleceniem pokontrolnym w szkole funkcjonuje, przeznaczona dla uczniów Skrzynka Postulatów.
Skrzynka znajduje się w bibliotece i jest pod opieką
Samorządu Uczniowskiego.


Warsztaty w ramach programu „Bezpieczna+”

W dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna+". Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, i poza nią. W ramach programu w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe z psychologami na temat bezpiecznego korzystanie z cyberprzestrzeni.
Warsztaty prowadziło pięciu psychologów ze Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej „Nadzieja” przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi. Odbyło się dziewięć warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie 11 klas, zarówno Liceum Plastycznego jak i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.


IX Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży
MAŁY MAKUŚ 2015/2016

„Zwierzęta w mieście - zdarzenie nadzwyczajne"
Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej, IX edycji konkursu, skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych.

Celem konkursu jest rozwijanie, wśród uzdolnionych plastycznie dzieci i młodzieży, umiejętności obserwacji natury oraz refleksji nad otaczającym światem.

Regulamin konkursu - ...pobierz
Współpraca z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną ...pobierzRelacja z obchodów jubileuszu
70-lecia Łódzkiego Plastyka
16-17.10.2015 r.

                         ...zapraszamy


Przedstawiamy wyniki zdawalności matur w roku szkolnym 2014/2015.
Zestawienie obejmuje wyniki egzaminu pisemnego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym) i egzaminu ustnego.
- zdawalność - poszczególne przedmioty -
...pobierz
- zdawalność - wyniki dla województwa i kraju - ...pobierz


Ogłaszamy międzynarodowy konkurs

„MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE”
"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata "


Ogłaszamy nowy regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata ".

Chcemy, aby uczestnicy konkursu należeli do otwartego społeczeństwa, w którym możliwe będzie pokojowe współżycie przedstawicieli wspólnot różnorodnych kulturowo, etnicznie, narodowościowo i religijnie.

Zapraszany do udziału wszystkie szkoły plastyczne z Polski i zagranicy.

Polecane linki:
Film Dokumentalny. Ulmowie świadectwo sprawiedliwych:
www.youtube.com/watch?v=MPk4qe7S-AE

Strona Yad Vashem
www.yadvashem.org

Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi
www.centrumdialogu.com15.06.2015.

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący
w roku szkolnym 2015/2016. ...pobierz

Programy nauczania obowiązujące
w roku szkolnym 2015/2016.
- przedmioty ogólnokształcące - ...pobierz
- przedmioty artystyczne - ...pobierzDo pobrania:
- oświadczenie w sprawie religii i etyki
- oświadczenie w sprawie uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie. ...więcej.Egzamin wstępny do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
i Liceum Plastycznego - założenia w roku szkolnym 2015/2016. ...więcej

Wystawienie zagrożeń
dla klas najstarszych programowo

- 12.02.2016.

Zebranie z rodzicami
- 12.02.2016. godz. 18.00


Zajęcia
z rysunku i malarstwa
dla kandydatów
do OSSP, LP
rozpoczynają się
od dnia 01.12.2015. -
...pobierz


Zgoda Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
prof. Wiktora Jędrzejca
na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
             ... czytaj więcej


Bezpłatne zajęcia
z rzeźby
             ... czytaj więcej
MODERNIZACJA
PRACOWNI
SPECJALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
I PODSTAW PROJEKTOWANIA
im. T. Makowskiego w Łodzi
rok szkolny 2015/2016.

...czytaj więcej


MODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
kwiecień-sierpień 2014.

etapy modernizacji - ...zapraszamy do galerii :)


MODERNIZACJA
PRACOWNI
REALIZACJI
MULTIMEDIALNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
październik-listopad 2014.

protokół
zdawczo-odbiorczy


...zapraszamy do galerii :)


TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZPSP
im. T. Makowskiego w Łodzi
została zakończona
z dniem 31.12.2014 r.


informacja
o współfinansowaniu

 
WSPÓŁPRACASpecjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego

             ... czytaj więcejWAŻNE LINKI:

www.mkidn.gov.pl
www.censa.pl
www.oke.lodz.pl
www.cke.edu.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.asp.lodz.pl


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa NarodowegoORGAN NADZORUJĄCY PRACĘ SZKOŁY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Kuratorium OświatyMapa uczniów ZPSP

1

2Mapa absolwentów


1