ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Medal
dla
ministra
– wizyta
wicepremiera
Piotra
Glińskiego


Medal dla ministra
– wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego6 września mieliśmy w szkole szczególnego gościa. Odwiedził nas prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymał z rąk p. Katarzyny Paliwody, dyrektor ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi, Medal Mecenasa Łódzkiego Plastyka. Jest on przyznawany osobom, które zawodowo albo prywatnie wspierają szkołę.


Medal to wyraz szacunku wobec ludzi, którzy darząc „Łódzkiego Plastyka” przyjaźnią, dobrym słowem lub czynem, promują go w swoim środowisku. Jest on przejawem wdzięczności i serdeczności – co podkreśla p. Katarzyna Paliwoda, pomysłodawczyni wyróżnienia. Zdecydowała się przyznać je p. Piotrowi Glińskiemu, by podkreślić, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoła się zmienia.

Katarzyna Paliwoda powiedziała: „W bieżącym roku nastąpi ciąg dalszy zakupów wyposażenia. Zostaną zakupione komputery wraz z oprogramowaniem graficznym do dwóch pracowni projektowania graficznego, w których realizuje się zajęcia z grafiki projektowej – specjalności, która cieszy się wśród uczniów wyjątkowym zainteresowaniem. Dzięki temu zakupowi szkoła będzie już dysponowała czterema pracowniami projektowymi. W poprzednim roku zakupiony został sprzęt do stworzenia drugiej pracowni fotograficznej oraz powstała pracownia intermedialna. Wraz z zakupami szkoła realizuje systematyczne prace remontowe. Wszystko to dla naszych uczniów i nauczycieli, by zajęcia artystyczne prowadzone były na najwyższym poziomie”.

Sam minister – Piotr Gliński – nie krył zaskoczenia z faktu, że medal otrzymał. Jednocześnie stwierdził, że rola polityka zobowiązuje do bycia mecenasem. I jeśli, dzięki pomocy państwa, szkoła stała się „nowocześniejsza i przytulniejsza”, to oznacza, że rządzący wywiązują się z zadania, jakim jest zwiększanie nakładów na kulturę.

Zapraszamy do relacji w TVP3: ...więcej

Karolina Woszczyk