ZPSP english deutsch francais contact
 


Contact

Secretarial office:
Monday – Friday
9.00 - 15.00
tel./fax:
(0-42) 651-23-13

Assistant director:
U. Korbaczyńska-Kowalska
(room 107)
(0-42) 640-70-31

Students’ secretarial office
(room 206):
(042) 650 08 99

Accountant’s office
(room 101):
(042) 640 70 71
  

Address:
91-012 Lodz, 14 Gandhiego Street

School information:
info-plastyk@wp.pl

Secretarial office:
zsplodz@wp.pl


Wyświetl większą mapę